"2022-жылы бюджетке салыктык түшүүлөрдүн рекорддук өсүшү катталган"

"2022-жылы бюджетке салыктык түшүүлөрдүн рекорддук өсүшү катталган"

Акчабар:

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1830