2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 253%ГА ЧЕЙИН ЖОГОРУЛАГАН

2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 253%ГА ЧЕЙИН ЖОГОРУЛАГАН

Бул тууралуу кененирээк КР Финансы министрлигинин Штаттык санды жана эмгек акыларды талдоо башкармалыгынын башчысы - Иса Бакиров айтып берди.

 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
2315