2023 ЖЫЛГА ЖОЛ ТАРМАГЫНА 14,5 млрд СОМ КАРАЛГАН

2023 ЖЫЛГА ЖОЛ ТАРМАГЫНА 14,5 млрд СОМ КАРАЛГАН

Жол тармагын өнүктүрүү максатында, 2023-жылга карата Транспорт жана коммуникациялар министрлигине республикалык бюджеттен жалпысынан, 14,5 млрд сом каралган.

Анын ичиде:

- учурдагы бюджеттен – 2,3 млрд сомду;

- мамлекеттик инвестициялар – 12,1 млрд сомду түздү.

Мындан тышкары, жол тармагын өнүктүрүүгө жумшалуучу каражаттардын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзүү максатында 2022-жылдын 30-майында КР “Жол фонду жөнүндө” Мыйзамы кабыл алынып, Мыйзам 2023-жылдын 1-январынан тартып күчүнө киргенин билдиребиз. Мыйзамда Жол фондун түзүүнүн булактары  жана колдонулушу аныкталган.

Ал эми, Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, 2023-жылы Жол фондунун каражаттарынын түшүүсү болжол менен 3,1 млрд сомду түзөт. Ошондой эле, Жол фондуна учурдагы бюджеттин ичинен 2 млрд сом суммасында чегерилүү каралган.

Азыркы күндө Финансы министрлиги тарабынан учурдагы бюджеттен унаа жолдорун кышкы тейлөөгө жана битум сатып алууга 434 млн сом суммасында каржылоо ачылган.

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
2147