2023-ЖЫЛЫ ФИНАНСЫЛЫК МЫЙЗАМ БУЗУУЛАРДЫН КӨЛӨМҮ 3 МЛРД СОМДУ ТҮЗДҮ

2023-ЖЫЛЫ ФИНАНСЫЛЫК МЫЙЗАМ БУЗУУЛАРДЫН КӨЛӨМҮ 3 МЛРД СОМДУ ТҮЗДҮ

КР Финансы министрлигинин Ички аудит кызматынын 2023-жылга бекитилген жылдык планына ылайык, 443 объектте аудит жүргүзүү каралып, 404 объектте текшерүү жүргүзүлдү, же белгиленген пландын аткарылышы 2023-жылга карата аудит 91% түздү.

Ички аудит кызматы тарабынанан укук коргоо органдарынын (прокуратура, ички иштер, УКМК), ошондой эле жарандардын жана мекеме-уюмдардын кызматкерлеринин кайрылуулары боюнча 136 объекти боюнча атайын иликтөө иштери жүргүзүлүп, аткарылган иштер 109% түзгөн. Атайын иликтөөлөрдүн жүрүшүндө аныкталган мыйзам бузуулардын жалпы суммасы 2 210 846,5 миң сомду түздү.

Жалпы Финансылык мыйзам бузуулар 3 083 499,9 сомду түздү

Алар:

  • Пландык текшерүүлөр – 872 653,4 сом. 27% кайтарылды.
  • Атайын иликтөөлөр – 2 210 846,5 сом. 11,6% кайтарылды

 

1 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
835

Окшош жаңылыктар