Баткен окуясына байланыштуу ӨКМ, ИИМ, Сламаттык сактоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруучу ыйгарым укуктуу органдарга 497 600 млн сом бөлүндү.

Баткен окуясына байланыштуу ӨКМ, ИИМ, Сламаттык сактоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруучу ыйгарым укуктуу органдарга 497 600 млн сом бөлүндү.

КР Финансы министринин орун басары Ж. Дуйшеева:

Финансы министрлиги, түштүктөгү катталган окуяларга байланыштуу, Баткен облусундагы жарандарды коопсуз жайга көчүрүүгө жана тамак аш, дары дармек, медициналык  жабдуулар менен камсыз кылууга 497 600 млн сом каражат сарптады.

Алардын ичинде ӨКМге, ИИМге, Саламаттык сактоо министрлигине жана облустун ыйгарым укуктуу жергиликтүү бийликтеринин суроо-талаптарына ылайык каржыланган.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
1748