МААЛЫМАТ КАТАРЫ!

МААЛЫМАТ КАТАРЫ!

Кыргыз Республикасынын жогоруда аталган Мыйзамынын 28-беренесинин 6-пунктуна ылайык – “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат”

Ата-энелердин эсебинен каржыланган мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдардын тамактануусу боюнча социалдык тармактарда тараган маалыматтар боюнча, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 11-августундагы № 179 “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык “Билим берүү жөнүндө» (28-статья. 6-пункт) төмөнкүдөй маалыматтарды берет.

Кыргыз Республикасынын жогоруда аталган Мыйзамынын 28-беренесинин 6-пунктуна ылайык – “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат”

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Назик
1105