КУЛАКТАНДЫРУУ!!!

КУЛАКТАНДЫРУУ!!!

МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР САТЫККА ЧЫКТЫ

2023-ЖЫЛДЫН 22-ДЕКАБРЫНДА КЫРГЫЗ ФОНДУЛУК БИРЖАСЫНЫН СООДА АЯНТЧАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАРДЫ САТУУ БОЮНЧА АУКЦИОН ӨТКӨРҮЛӨТ.

Чыгаруу параметрлери:

ГКО - 2 (сом менен):

Купондук ставка - жылына 15,5%

Номиналы - 100 сом

Жүгүртүү мөөнөтү - 2 жыл

Пайыздык төлөө - квартал сайын

Чыгаруунун көлөмү – 1 млрд сом

 

ГКО - 2 (рубль менен):

Купондук ставка - жылына 14,5%

Номиналы - 100 руб

Жүгүртүү мөөнөтү - 2 жыл

Пайыздык төлөм - квартал сайын

Чыгаруунун көлөмү - 1 млрд рубль

Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздар азыркы учурда эң кирешелүү инвестициялардын бири!

Алар МАМЛЕКЕТТИН КЕПИЛДИГИ менен камсыздалат, демек, сиз өз аманатыңыз үчүн кабатырланбайсыз.

Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоонун дагы бир АРТЫКЧЫЛЫГЫ - баалуу кагаздардын наркынын өсүшүнөн түшкөн пайыздарга жана кирешелерге эч кандай салыктын түрү салынбайт.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги бардык коммерциялык банктарды, финансы-кредиттик мекемелерди, юридикалык жана жеке жактарды аукционго катышууга жана МКВны сатып алууга чакырат.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
5364