Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоо боюнча Трасттык фондду түзүү боюнча БУУ өнүктүрүү программасы БИОФИН долбоорунун миссиясы менен жолугушуу өттү

Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоо боюнча Трасттык фондду түзүү боюнча БУУ өнүктүрүү программасы БИОФИН долбоорунун миссиясы менен жолугушуу өттү

Кыргыз Республикасынын Президентинин «жашыл» демилгелерди ишке ашыруу үчүн мамлекеттик тышкы карызды алмашуу боюнча тапшырмасын аткаруу максатында, 2023-жылдын 25-апрелинде КР Финансы министринин орун басары Р. Татиков Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоо боюнча Трасттык фондду түзүү боюнча БУУ өнүктүрүү программасы БИОФИН долбоорунун миссиясы менен жолугушуу өткөрдү.

Жолугушуунун максаты түзүлүп жаткан Трасттык фонддун алдын ала концепциясы менен таанышуу болду. Отурумдун жыйынтыгында Р.Татиков БУУнун өнүктүрүү программасы эксперттерине КР боюнча Фонддун уюштуруу структурасынын жана башкаруунун долбоорун даярдоону сунуштады. Трасттык фондду түзүү идеясы демөөрчүлөрдүн, климаттык фонддордун жана донорлордун каражаттарын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызын алмашуу боюнча каражаттарды  экологиялык долбоорлорго багыттоо болуп саналат.

Түзүлгөн

Алтынай
2165