2022-жылдын 10 айда жол тармагына 17,0 миллиард сом бөлүндү

2022-жылдын 10 айда жол тармагына 17,0 миллиард сом бөлүндү

Жол тармагында, тиешелүү материалдарды (битум) сатып алуу, жолдорду оңдоо, тейлөө жана башка иштерге 18,5 млрд сомдон ашык каражат багытталат. Анын ичинде капиталдык салымдар өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге өстү.

2022-жылдын 10 айында жол тармагындагы капиталдык салымдар 4,5 млрд сомду түздү же өткөн жылдын жылдык көрсөткүчүнөн 2,4 млрд. сомго өстү. Мамлекеттик инвестициялар боюнча 9,5 млрд. сом каржыланды. Жалпысынан жол тармагына 17,0 млрд. сом багытталды.

2021-жылы жол тармагына капиталдык салымдар боюнча 2,1 млрд. сом жумшалган. 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2784