2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ТАЛАС ОБЛУСУНА 122,2 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ТАЛАС ОБЛУСУНА 122,2 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК ТРАСФЕРТТЕР

 

Талас облусу боюнча 2024-жылдын 4 айда республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансферттер – 65,1  млн сом өлчөмүндө каржыланган., анын ичинен:

  1. Теңдөөчү трансферт – 58,1 млн сом;
  2. Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө – 5,7 млн сом;
  3. Электрэнергия болгон 50% компенсациясына – 1,3 млн сом;

Мындан тышкары, Талас облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (айыл өкмөттөр) электр энергиясына кеткен чыгымдарды  каржылоого республикалык бюджеттен  - 57,1 млн сом бөлүнүп берилди.

Жалпы – 122,2 млн сом

Тиркелген файлдар

docx

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
287