2023-ЖЫЛДЫН БЕШ АЙЫНДА ЖОЛ ТАРМАГЫНА 3,9 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-ЖЫЛДЫН БЕШ АЙЫНДА ЖОЛ ТАРМАГЫНА 3,9 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-жылы КР Транспорт жана коммуникация министрлигине 17,8 млрд сом каралган. Иш жүзүндө беш айдын ичинде жол тармагына 3,9 млрд сом каржыланды.

Жол тармагынын негизги иш-чаралары 2023-жылга карата: 
жол-курулуш техникасын сатып алуу;
битум сатып алуу;
жолдорду асфальттоо;
жолдорду оңдоо жана куруу.

Түзүлгөн

Алтынай
1851