«Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

«Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
1893