КР Финансы министринин орун басары У. Даникеев: Мамлекет аманатыңызга толук кепилдик берет!

КР Финансы министринин орун басары У. Даникеев: Мамлекет аманатыңызга толук кепилдик берет!

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуунун жана сатуунун жол-жобосу.

КР Финансы министринин орун басары Улан Даникеев:

"Биздин республиканы социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө инвестицияларды тартуу үчүн жана КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 4-ноябрындагы Буйругун ишке ашыруу максатында КФБнын соода аянтчасында МКВ-12 айлык жана МКО-2 жылдык жүгүртүү мөөнөттөрү МКВны жайгаштыруу жана жүгүртүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Буга чейин мамлекеттик баалуу кагаздар (МБК) КР Улуттук банкынын аянтчасында жайгаштырылып келген. Ушул жылдан тартып биз ички инвесторлор үчүн МБКларга инвестициялоо мүмкүндүгүн көбөйтүүгө жана ошону менен бюджеттин киреше бөлүгүн колдоо үчүн ички ресурстарды пайдаланууга ниеттенүүдөбүз. МБК – бул мамлекеттик кепилдик менен камсыздалган ишенимдүү жана өтүмдүү кагаздар экендигин белгилеп кетким келет. Бюджетте жыл сайын МБКларды тейлөөгө белгилүү бир каражаттар салынат".

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1706