КР Финансы министринин орун басары Улан Даникеев Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын биринчи кварталындагы мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө

КР Финансы министринин орун басары Улан Даникеев Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын биринчи кварталындагы мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө

КР Финансы министринин орун басары Улан Даникеев Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын биринчи кварталындагы мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө

 

Түзүлгөн

Алтынай
1877