Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 50% өсөт, - Финансы министрлиги

Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 50% өсөт, - Финансы министрлиги

Tazabek

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2278