ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 2,53 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 2,53 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

Жалал-Абад облусу боюнча 2023-жылдын 11 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер катары 2 535,5  млн сом акча каражаты каржыланган.

 

Анын ичинен:

Бюджеттер аралык трансферттер :

 

  1. Теңдөөчү трансферт -   496,1  млн сом;
  2. Ыйгарым укуктарды берүүгө – 48,9 млн сом;
  3. Калктуу конуштардын башкы планын түзүүгө – 69,0 млн сом;
  4. “Жалал-Абад шаарынын өнүктүрүү боюнча” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 10-февралындагы №41-т негизинде -  1 745, 5 млн сом;
  5. Электрэнергиясына болгон 50% компенсацияга – 20,5 млн сом;
  6. Жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга - 44,3 млн сом;
  7. Бирдиктүү салыктардын жоготууларынын ордун толтурууга – 110,2 млн сом;

 

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
653