кредиты

...
ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО Ж...

ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО ЖЕТТИ

...
БАТКЕН ОБЛУСУНУН 587 ИШКЕРДИК СУБЪЕКТИСИНЕ 4...

2023 – жылдын 1 – январына карата “Баткен облусун жеңилдетилген каржылоо” долбоору боюнча маалымат.

...
“АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИН КРЕДИТТӨӨ” ДОЛБООРУН...

Финансы системасынын ресурстарын мобилизацилоо боюнча иш-чараларга дем берүү, агрардык секторго колдоо көрсөтүү