ДГЗ

...
Мамлекеттик сатып алуулар департаменти кадрды...

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государс...

...
Билдирүү кат

Сатып алуучу уюмдар, берүүчүлөр жана консультанттар, ыйгарым укуктуу банктар