трансферты

...
2022-ЖЫЛ ИЧИНДЕ РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТЕН ЖЕРГИ...

2022-жылдын январь-декабрында «Кыргыз Республикасынын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу ж...

...
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 1,97 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

Жалал-Абад облусу боюнча 2023- жылы 9 ай ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 1 977,4 млн сом каржыланды.

...
НАРЫН ОБЛУСУНА 485,2 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Нарын облусу боюнча 2023-жылдын 9 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен 485,2 млн сом каржыланган.