соцсфера

...
САЛАМАТТЫКТЫ САКТООГО 2022-ЖЫЛЫ 22,6 МЛН СОМ...

2022-жылдын 12 айында саламаттык сактоо мекемелери боюнча чыгаша бөлүгүн аткаруу 22 635,1 млн сомду, 2021-жылдын тийиштү...

...
“Социалдык коргоо” бөлүмү боюнча 2022-жылдын...

2022-жылы Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги боюнча бюджеттик каражаттардын атк...

...
Мектепке чейинки уюмдар тууралуу тактоочу маа...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 29-сентябрындагы № 1...