минобраз

...
2023-ЖЫЛГА КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИ...

Былтыркы жылга салыштырмалуу салыштырмалуу 20,9 млрд сомго же 72,4%га көбөйүү менен бекитилди. Анын ичинен:

...
БИЛИМ БЕРҮҮГӨ 2022-ЖЫЛЫ 44,9 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

2022 - жылдын 12 айында Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппараты, министрликке караштуу билим берүү жа...

...
КР Билим берүү жана илим министрлиги 32,5 млр...

2023-жылдын 29-августуна карата республикалык бюджеттен КР Билим берүү жана илим министрлигине, ошондой эле башталгыч ке...