Бухгалтерия

...
БИЙЛИК ОРГАНДАРЫНЫН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕБИ АР БИР...

Финансылык башкарууну өркүндөтүүнүн алкагында мамлекеттик бийлик органдарынын жана башкаруу органдарынын, жергиликтүү өз...