Банковское сопровождение

...
“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контрак...

КР Финансы министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча андан ары толук масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «К...

...
«Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контрак...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги бүгүнкү күндө пилоттук режимде контрактты банктык коштоо долбоорун ишке ашыру...

...
Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракт...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, 2022-жылдын 26-декабрындагы №20-5-2/15482 катына кошумча мыйзам ченемдерин т...