Фонд развития предпринимательства

...
Мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү...

ААК МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонду" мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү өнүктүрүү үчүн кредиттерге акция өткөр...