Здравоохранение

...
КР САЛАМАТТЫК САКТОО ТАРМАГЫНА 10,6 МЛРД СОМ...

2023-жылдын январь-май айларында «Саламаттык сактоо» бөлүмү боюнча бюджеттик каражаттардын аткарылышы 10,6 млрд сомду же...

...
“КЫРГЫЗФАРМАЦИЯ” МИге 1 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

"Кыргызфармация" мамлекеттик ишканасына дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды борборлоштурулган сатып алуу...