Жергиликтүү бюджет

...
НАРЫН ОБЛУСУНА 249,3 МЛН СОМ КОТОРУЛДУ

Нарын облусу боюнча 2023-жылдын 5 айынын  ичинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансфертт...

...
ТАЛАС ОБЛУСУНА 88,1 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

Бюджеттер  аралык  трансферттер: Талас облусу боюнча 2023-жылдын 5 айынын  ичинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпы...

...
БАТКЕН ОБЛУСУНА 5 АЙДА 217,5  СОМ БӨЛҮНДҮ

Бюджеттер аралык трансферттер :