Тышкы карыз

...
ТЫШКЫ КАРЫЗДЫ ТӨЛӨӨ ҮЧҮН АЧЫЛГАН ДЕППОЗИТТИК...

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 4-мартындагы № 70 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызын төлөө ү...