УГФ-2

...
КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕС АУДИТОРДУН ОТЧЕТУ ЖАНА АТАЙЫ...

Развитие потенциала в области управления государственными финансами-2 (CBPFM-II)

...
2026
“Мамлекеттик финансыны башкарууда потенциалды...

2022-жылдын 11-апрелинде Финансы министрлигинин жетекчилигинин жана Дүйнөлүк Банктын, Швейцария Өкмөтүнүн жана Европа Ко...