ФСХ-10

...
Айыл чарбасын каржылоо-10

Ата-мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрү тарабынан өсүмдүк өстүрүүчүлүк, мал чарбачылык жана агрардык өнөр жай тармагын өн...

...
2022-ЖЫЛЫ АЙЫЛ ЧАРБА МИНИСТРЛИГИНЕ 8 694,2 МЛ...

Анын ичинен негизги иш-чараларга: -"мамлекеттик инвестициялар" тарабынан - 2 047,4 млн сом; -"капиталдык салымдар" бер...

...
8333 АЙЫЛДЫК ТОВАР ӨНДҮРҮҮЧҮЛӨР “АЧК-10” ДОЛБ...

2022 – жылдын 29–декабрына карата “Айыл чарбасын каржылоо-10” долбоору.