ММСП

...
БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ АЛУУНУН СИСТЕМАСЫН ИШКЕ К...

ПТБМНЫН ПОРТФЕЛДИК КЕПИЛДИКТЕРИН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ АЛУУНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ, ИШКЕ КИРГИЗҮҮ Ж...

...
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ ИШКЕРЛЕРДИ КОЛДОО ДОЛБООР...

Дүйнөлүк банк жана Азия инфраструктуралык инвестиция банкы тарабынан каржыланган “Жеке жана каржы секторуна чукул арада...

...
ДҮЙНӨЛҮК БАНКТЫН «ЧАКАН, КИЧИ ЖАНА ОРТО ИШКАН...

Финансы министринин орун басары Р.Татиковдун Дүйнөлүк банк тарабынан долбоордун жетекчиси Э.Тодороки менен жыйынтыктоочу...