Бухчучет

...
Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун...

Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун стандартын колдонуу боюнча көрсөтмөлөр

...
Ички аудитордун квалификациялык сертификатын...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2024-жылдын I кварталында мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалификация...