Вакансиялар

...
КРФМ караштуу Ички аудит кызматынын кадрдык р...

Документтер 2023-жылдын 24-апрелинен 3-майына чейин саат 10-00дөн 17-00гө чейин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 58а, Кы...

...
Аймактык бөлүмдөрдүн мамлекеттик администрати...

Аймактык бөлүмдөрдүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна жайгаштырууга Кыргыз...

...
Мамлекеттик сатып алуулар департаментине ачык...

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с Законом «О государс...