Эмгек акылар

...
2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 253%ГА ЧЕЙИН ЖОГОРУЛАГ...

Бул тууралуу кененирээк КР Финансы министрлигинин Штаттык санды жана эмгек акыларды талдоо башкармалыгынын башчысы - Иса...

...
ЭМГЕК АКЫ БУЛ ТУРУКТУУ ЧЫГЫМ. АЛ САЛЫК КИРЕШЕ...

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча маалымат.

...
ЭМГЕК АКЫЛАРДЫ ЖОГОРУЛАТУУГА 7 МИЛЛИАРД СОМ Ж...

2022-жылдын 1-августунан тарта бюджеттик сектордогу мамлекеттик жана муниципалдык 58 миңге жакын кызматкердин эмгек акыс...