Жобо

...
"Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигини...

"Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин санариптик казыналык милдеттенмелерин чыгаруу жана пайдалануу тартиби жөн...

...
Коомдук кабылдама жөнүндө жобо

Коомдук кабылдама жөнүндө жобо

...
КР ФМ СЫЙЛЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сыйлыктары жөнүндө жобо