МФМ реформасы

...
"Мамлекеттик финансыны башкаруунун негиздери"...

2022-жылдын 16-ноябрынан 18-ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун базасында бирин...