Планируется

...
2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында «Капитал...

«Капиталдык салымдар» беренесинин алкагында каражаттар артыкчылыктуу негизде курулушка жогорку даярдыгы бар жана ишке ки...

...
2683
2022-жылга Кыргыз Республикасынын тышкы жана...

2022-жылга бекитилген бюджеттин алкагында 47 481,5 млн сом суммасында зайымдык каражаттарды тартуу каралууда, анын ичине...