Фискалдык саясат

...
2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасынын фис...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 82-беренесине ылайык 20...

...
Министрлер Кабинетинин Фискалдык жана инвести...

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Акылбек Жапаров Министрлер Кабинетинин Фискалдык жана инвестициял...

...
Бюджетти программалык түрдө түзүү боюнча

Кыргыз Республикасынын Фискалдык саясатынын негизги багыттарын түзүүнүн алкагында орто мөөнөттүү бюджеттик чыгашалардын...