Пенсия Тууралуу

...
2022-ЖЫЛДА ПЕНСИЯ 90% ЧЕЙИН КӨБӨЙТҮЛГӨН

2022-жылдын 11 айы үчүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна пенсиялык камсыздоого байланыштуу чыгымдарды каржылоо б...

...
Пенсиялык каржылоого 20 623 248 700 жумшалды

2022-жылдын январь-сентябрь айларында КРдин Социалдык фондуна пенсиялык камсыздоого байланыштуу чыгымдарды каржылоо боюн...

...
2022-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН ТАРТА ПЕНСИЯ ЖОГОРУЛ...

2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсияларды көбөйтүү тууралуу маалымат