Налоговая

...
2023-жылдын I-квартал үчүн салык жана бажы тө...

КР Финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров 2023-жылдын I-квар...

...
Мамлекеттик салык кызматы 148 миллиард 125 ми...

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы

...
2023-ЖЫЛДЫН ЖАРЫМ ЖЫЛДА САЛЫК ЖАНА САЛЫК ЭМЕС...

Республикалык бюджеттин жыйынды кирешелеринин жалпы көлөмү 2023-жылдын январь-июнь айларында белгиленген план боюнча 147...