Доходы

...
Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер

Мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер...

...
МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТИН КИРЕШЕСИ 300,5 СОМДУ ТҮ...

2022-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү алдын ала маалыматтар боюнча 300,5 млрд. сомду түздү. 2021-жылг...

...
2022-жылдын 10 айында республикалык бюджеттин...

2022-жылдын 10 айында республикалык бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 211,1 млрд. сомду түздү. 2021-жыл менен салышты...