ГТС

...
2023-жылдын I-квартал үчүн салык жана бажы тө...

КР Финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров 2023-жылдын I-квар...

...
Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер

Мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер...

...
Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер

Мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров Мамлекеттик Бажы тармагынан түшкөн кирешелер...