Жарлык

...
2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын мам...

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын башкаруу стратегиясын бекитүү тууралуу КР Министрлер Кабин...

...
Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү...

Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү жана бюджеттик программалардын жана чаралардын натыйжалуулугунун индикаторл...

...
2020-2022-жылдарга Кыргыз Республикасынын фис...

Министерством финансов Кыргызской Республики подготовлен проект Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об ос...