Программалык бюджет

...
Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү...

Бюджеттик программаларга мониторинг жүргүзүү жана бюджеттик программалардын жана чаралардын натыйжалуулугунун индикаторл...

...
2017-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн бюджет...

С вступлением в силу Бюджетного кодекса Кыргызской Республики с 1 января 2017 года, в соответствии с Законом Кыргызской...

...
Туруктуу өнүгүүнүн компоненттерин эске алуу м...

Министерство финансов Кыргызской Республики проводит реформу по улучшению инструктивных материалов программного бюджетир...