Государственная инвестиционная программа (ГИП)

Мамлекеттик инвестициялар программасы (МИП)