...
МБК ЭМИССИЯСЫНЫН 2024-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ АЙЫНА КАР...

2024-жылдын апрелине карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО)...

...
2024-жылга карата МБК эмиссиясынын календары

2024-жылга карата МБК эмиссиясынын календары

...
КУЛАКТАНДЫРУУ!!!

МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР САТЫККА ЧЫКТЫ

...
МОСКВАДА КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ПЛАНДАЛГАН...

КР Финансы министринин орун басары У. Аманбаев Москвада россиялык ири институционалдык инвесторлорго Кыргыз Республикасы...

...
Предварительный объем выпуска государственных...

Сведения о предварительных объемах выпуска государственных казначейских векселей (ГКВ) и государственных казначейских о...

...
2023-жылга мамлекеттик баалуу кагаздардын эми...

Аукционы по выпуску ГКВ проводятся ежемесячно по четвергам. Аукционы по выпуску ГКО проводятся ежемесячно по пятницам.

...
КАКУЮ ВЫГОДУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ИНВЕСТИРУЯ ДЕНЬГИ В...

Пришло время инвестировать свои деньги в выгодные государственные ценные бумаги (ГЦБ)

...
Баалуу кагаздардын эмиссиясынын календары

2023-жылдын октябрына Баалуу кагаздардын эмиссиясынын календары

...
Календарь эмиссии ГЦБ за сентябрь 2023 г.

Сведения о предварительных объемах выпуска государственных казначейских облигаций (ГКО) на площадке Национального банка...

...
Кыргызстандагы мамлекеттик баалуу кагаздар ры...

Финансы министрлиги Кыргыз фондулук биржасы менен биргеликте “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик баалуу кагаздар рыног...

...
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН ДЕМИЛГЕСИ МЕНЕН ЖАРАНД...

КР Финансы министрлиги менен Кыргыз фондулук биржасы “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүкт...

...
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГ...

КР Финансы министрлиги Кыргыз Фондулук биржасынын соода аянтчасында 2023-жылдын  25-26-май күндөрү 12 айлык жүгүртүү мөө...

...
Медет Назаралиев: Биз ички инвесторлордун тиз...

Кыргыз фондулук биржасынын соода аянтчасында МКВны-12 айлык жана МКО-2 жылдык жүгүртүү мөөнөттөрүн жайгаштырууга жана жү...

...
Нурбек Элебаев: "Кыргызстан Борбор Азияда бүг...

Кыргыз фондулук биржасынын соода аянтчасында МКВны-12 айлык жана МКО-2 жылдык жүгүртүү мөөнөттөрүн жайгаштырууга жана жү...

...
КР Финансы министринин орун басары У. Даникее...

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуунун жана сатуунун жол-жобосу.

...
Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун ишке кирг...

Кыргыз фондук биржасы камсыздандыруу компанияларынын жетекчилери менен иш жолугушуусу болуп, анда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай...