...
КР 2024-жылга РБге ылайык жарандык бюджет

Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджетине ылайык жарандык бюджет