...
"CASA-1000 Community Support Project"

"CASA-1000 Community Support Project"

...
Мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү...

ААК МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонду" мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү өнүктүрүү үчүн кредиттерге акция өткөр...

...
КР Финансы министрлиги start-up жана бизнести...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин «Ишкердикти өнүктүрүү фонду» микрокредиттик компаниясы финансы-кредиттик м...

...
Кызыкчылык билдирүү (консалтинг кызматтары)

«Кыргыз Республикасынын суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын реабилитациялоонун алкактык программасы» долбоор...