Коомдук кабылдама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин коомдук кабылдамасы

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Коомдук кабылдама жөнүндө жобо

Коомдук кабылдама жөнүндө жобо

...
Кабыл алуу графиги

Кабыл алуу графиги

...
Жеке кабыл алуунун тартиби

Личный прием граждан ведется в соответствии с графиком утвержденным приказом Министра финансов Кыргызской Республики от...