Финансылык отчеттор

Финансылык отчеттор

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
"CASA-1000 Community Support Project"

"CASA-1000 Community Support Project"

...
Мамлекеттик финансылык отчеттуулуктун жалпы с...

Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик органдарынын жалпы максаттардагы финансылык отчеттуулуктун концептуалдык негизд...

...
Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун...

Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун стандартын колдонуу боюнча көрсөтмөлөр