Контракттарды банктык колдоо

(БСК) – түзүлгөн келишимдерди аткарууда бюджеттик каражаттардын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кардарлары үчүн банктык кызматтардын комплекси.

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Контракттарды банктык колдоо боюнча окутуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору  “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги катышуучуларды к...