Контракттарды банктык колдоо

(БСК) – түзүлгөн келишимдерди аткарууда бюджеттик каражаттардын максаттуу пайдаланылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кардарлары үчүн банктык кызматтардын комплекси.

Азырынча жазуулар жок!